Franska koncernen Groupe SEB väljer QlikView för att standardisera och effektivisera sina analysprocesser och hantering av leveranskedjor

Med Business Discovery-plattformen QlikView så får Groupe SEB tillgång till bättre beslutsunderlag i form av snabbare analyser av big data och lagertillgångar

QlikTech (NASDAQ: QLIK) ledande leverantör av lösningar för Business Discovery – användardriven Business Intelligence – meddelar idag att Groupe SEB, den världsledande koncernen inom hushållsapparater, valt BI-verktyget QlikView för att standardisera analys- och processer för sin globala verksamhet. Groupe SEB, som redan använder QlikView i sin verksamhet på sex kontinenter, har 25 000 anställda och säljer över 200 miljoner hushållsprodukter per år med varumärken som KrupsMoulinexRowenta och Tefal.

Groupe SEB upptäckte 2009 att de egna användarna inte var helt nöjda med det dåvarande BI-verktyget eftersom bearbetning och rapportering av data var alltför komplicerat och tidskrävande.

– Vi behövde en mer användarvänlig lösning som effektivt och snabbt kunde hantera stora mängder data och som går att använda mobilt genom webgränssnitt, förklarar Philippe Vivier, Business Intelligence expert på Groupe SEB.

BI-verktyget QlikView visade sig erbjuda de bästa lösningarna på tre huvudsakliga utmaningar:

  • Erbjuda användarna en skalbar lösning
  • Implementera en välfungerande plattform för den globala verksamheten som även är tillgänglig i mobila enheter
  • Utveckla mätbara indikatorer som kombinerar data från flera olika ERP-system

Groupe SEB har valt att dra nytta av QlikView med fokus på tre huvudsakliga användningsområden:

  • En applikation för lagerövervakning för chefer och controllers
  • En applikation för att bevaka ärendeflöden, hantering och personalresurser för kundservice
  • En applikation som tydliggör logistiska behovsområden

För Groupe SEB så innebär QlikView nya användningsområden för BI. Plattformen används bland annat för att kontrollera hantering av logistik inom hela koncernen. Överlag så har QlikView gett Groupe SEB tillgång till bättre beslutsunderlag som i sin tur skapat en tydligare bild av den egna verksamheten och lett till förbättrad intern kommunikation av nya KPIs, standardisering av processer, och optimering av lagerhantering.

Groupe SEB använder redan idag 30 olika specialutvecklade QlikView-applikationer och flera är under utveckling eller planerade för en mängd olika användningsområden.

För Groupe SEBs IT-ansvariga så finns det avsevärda fördelar med att det lättanvända QlikView.
– Det är möjligt att lära våra användare att navigera i QlikView på endast en timme. Och att även kunna ha tillgång till verktyget genom webgränssnitt gör det mycket enklare för oss att implementera lösningen hos våra internationella underleverantörer, säger Vivier.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
+46 70 940 58 37

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) är ledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence (BI). QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikView fungerar tillsammans med traditionella BI-lösningar men adderar även nya möjligheter för direkta analyser utan väntetid som enkelt kan skickas och delas, även som mobilapplikationer. Svenskgrundade QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och kontor på många håll i världen. QlikTech har över 26 000 kunder i över 100 länder över hela världen. www.qlikview.com

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.

Prenumerera