Gartner positionerar QlikTech som ledande leverantör av beslutsstöd för tredje året i rad

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) ledande leverantör av lösningar för Business Discovery, användardriven Business Intelligence, definieras för tredje året i rad som ”Leader” i Gartners Magic Quadrant-rapport 2013 Business Intelligence and Analytics Platform Magic Quadrant report*. 

Det är tredje året i rad som Gartner utser QlikTech till ledande leverantör av beslutstöd. Gartners Magic Quadrant ger en ögonblicksbild av olika leverantörer i en given marknad och används oftast som beslutsunderlag av kundföretag i deras utvärdering kring vem man vill samarbeta med.

Enligt rapporten ser Gartner att fler och fler organisationer bygger analysverktyg som har viktiga egenskaper som interaktiv visualisering som möjliggör för användarna att upptäcka sin data på ett djupare plan än tidigare. Enligt rapporten har fler leverantörer på marknaden mer och mer börjat möta detta behov från användarna.

”Detta är stort för oss eftersom alla leverantörerna inom kategorin ”Leader” i Gartners kvadrant har någon typ av användardrivet beslutsstöd, vilket visar på att denna kategori inom BI – Business Discovery – som vi definierade har förändrat hela BI-industrin”, säger Lars Björk, CEO på QlikTech.

”Vi har alltid varit en innovativ kraft inom BI-branschen och med flera års innovationsrikedom har vi skapat denna nya kategori inom BI och har skapat konkurrenskraftiga fördelar jämfört med konkurrenternas påklistrade funktioner. Det är väldigt spännande att ha en fortsatt ledande ställning i en hälsosam marknad som vi har varit med och skapat. Gartner har skildrat vår väg från visionärer till utmanare och slutligen till ledare och vi ser fram emot att omdefiniera marknaden många år framöver”, säger Lars Björk.

QlikTech har haft en stark tillväxt inom den nya kategorin av BI som de skapat eftersom företag söker andra alternativ än de traditionella mjukvaruföretagen kan erbjuda som tar alldeles för lång tid att lösa deras problem grundade på analyser av Big Data. QlikTech förvärvade i juni 2012 Expressor för att underlätta för QlikViews spridning så att QlikViews användare kan få tillgång till den data som de har behov av för att i slutändan ta bättre beslut. Under hösten 2012 lanserades Direct Discovery, som tillhandahåller QlikViews teknik och som möjliggör för användarna att navigera fritt i stora datamängder och samtidigt inte fastna i förutbestämda strukturer. QlikView Business Discovery fungerar med befintliga BI-plattformar men lägger till ny funktionalitet som öppnar upp för nya sätt att arbeta med information. Alla sorters användare får direkt svar på sina frågor och dessutom genom smartphones och läsplattor.

Om Magic Quadrant

Magic Quadrant är ett varumärke som ägs av analysföretaget Gartner, Inc. och som används för att i en fyrfältstabell positionera olika leverantörer i en marknad vid en specifik tidpunkt. I en Magic Quadrant uttrycks Gartners analys av hur olika leverantörer uppfattas givet vissa kriterier. En leverantörs positionering i en Magic Quadrant ska dock inte uppfattas som att Gartner rekommenderar leverantören i fråga och att en leverantör positionerats som en "Leader" ska inte tolkas som att man det bara är denna typ av leverantörer som man bör välja att köpa produkter eller tjänster från. Magic Quadrant ska ses som ett analysverktyg och ska inte användas som ett inköpsunderlag.

* Gartner “Magic Quadrants for Business Intelligence and Analytics Platforms” by Kurt Schlegel, Rita L. Sallam, Daniel Yuen, Joao Tapadinhas, February 5, 2013.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
+ 46 70 940 58 37

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) är ledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence (BI). QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikView fungerar tillsammans med traditionella BI-lösningar men adderar även nya möjligheter för direkta analyser utan väntetid som enkelt kan skickas och delas, även som mobilapplikationer. Svenskgrundade QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och kontor på många håll i världen. QlikTech har över 26 000 kunder i över 100 länder över hela världen. www.qlikview.com

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.

Prenumerera