Qlik, Novus, Saplo och TV4 speglar valtemperaturen dagligen fram till valet

Valappen Intelection innehåller en unik analys av big data, såsom twitter, väljarbarometern och historiska valdata. Valappen Intelection finns tillgänlig på tv4.se/val. Initiativtagare till valappen Intelection är Qlik (NASDAQ: QLIK), ledande inom Data Discovery. Appen kommer att uppdateras dagligen fram till valdagen. 

Novus väljarbarometer, Saplos twitteranalys och Qliks sammanställning av valresultat sedan 1994, utgör tillsammans valårets mest omfattande analys av opinionsläget, inställning till olika ämnen, röstningsmönster och hur twitter reagerar på den politiska agendan.

I valappen Intelection kan du enkelt:

  • Se vilken som är den viktigaste frågan just nu,
  • analysera alla valresultat sedan 1994,
  • se vilka frågor som prioriterats i din kommun,
  • ta del av väljarbarometern som media kontinuerligt rapporterar om.

I valappen Intelection hittar du även intervjuer och analyser av TV4s expertkommentatorer, Anders Pihlblad och Torbjörn Sjöstrand, vd på Novus.

”Qlik ville göra det möjligt för svenska folket att enkelt få en sekundsnabb överblick över viktiga valfrågor och hur olika partier driver debatten, säger Susanne Wahlström Jonsson, marknadschef på Qlik.

”När du vänder och vrider på politiska data hittar du mycket spännande samband, som du enkelt förstår när det visualiseras med färger och diagram, säger Susanne Wahlström Jonsson. Med Qliks Data Discovery-plattform kan du visualisera och analysera big data och vi ville lyfta fram spännande insikter inför valet i höst.

Följ opinionen med valappen Intelection varje dag fram till valet. 

Twitteranalys

Insamlade tweets som innehåller ett hundratal politiska nyckelord. Varje tweet har matchats mot politiskt parti och ämne för att kunna avgöra vad varje enskild tweet syftade till. De senaste 30 dagarnas hashtags finns listade, samt populära tweets för respektive parti. Du kan följa vad som tweetas på just din gata.

Väljarbarometer

Novus utför varje månad undersökningar kring hur det svenska folket ställer sig till det politiska läget. Man intervjuar en statistiskt säkerställd del av det svenska folket och frågar vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag. Man undersöker även vilka ämnen som den tillfrågade personen anser vara viktigast. Tillsammans med denna information samlar man även kön och åldersgruppering på de som man intervjuar.

Analysplattform

Qliks Data Discovery visualiserar och gör det möjligt att analysera information från tidigare val, twitter och väljarbarometern. Qlik har samlat resultat för riksdagsvalen mellan 1994 till 2010. Informationen är nedbrytbar på kommunnivå, partinivå, röstningsmönster och vilka de viktigaste frågorna är för väljarna på twitter och enligt väljarbarometern.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
46 70 940 58 37

Om Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom området Data Discovery och tillhandahåller intuitiva lösningar för visualisering- och analys av data. Drygt 33 000 kunder förlitar sig på Qliks lösningar så att de enkelt kan tillgodogöra sig stora mängder information från många olika typer av källor och utforska dolda samband i data som leder till insikter som skapar nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och har kontor på många håll i världen samt över 1 700 partner i fler än 100 länder.

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.