31% försäljningstillväxt för året

Resultatet belastas med engångsposter under det fjärde kvartalet

CDON Group AB, NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON, offentliggör bokslutskommunikén
för det fjärde kvartalet och helåret 2012.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 19,5% till 1.572,8 (1.316,4) Mkr
  • Bruttoresultatet uppgick till 98,0 (229,5) Mkr med en bruttomarginal på 6,2%, exklusive engångsposter på -106,0 Mkr uppgick bruttomarginalen till 13,0%**
  • Rörelseresultatet uppgick till -110,7 (71,3) Mkr och rörelsemarginalen till -7,0%, exklusive engångsposter på -112,2 Mkr uppgick rörelsemarginalen till 0,1%**
  • Resultatet efter skatt uppgick till -90,4 (48,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,38 (0,73) kronor

Helåret 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 31,1% till 4.461,7 (3.403,7) Mkr och den organiska tillväxten var 35,9%*
  • Bruttoresultatet uppgick till 471,2 (587,3) Mkr med en bruttomarginal på 10,6%, exklusive engångsposter på -160,5 Mkr uppgick bruttomarginalen till 14,2%**
  • Rörelseresultatet uppgick till -173,9 (129,2) Mkr och rörelsemarginalen till -3,9%, exklusive engångsposter på 170,5 Mkr uppgick rörelsemarginalen till -0,1%**
  • Resultatet efter skatt uppgick till -151,7 (83,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,25 (1,26) kronor

* Exklusive Tretti AB från perioden jan-maj 2012
** Engångsposterna på totalt -112,2 Mkr i koncernens resultat under det fjärde kvartalet är till övervägande delen hänförliga till värdemässiga justeringar av Nellys varulager och därmed sammanhängande balansposter. För helåret har resultatet påverkats av ytterligare engångskostnader om -58,3 Mkr varav -54,5 Mkr påverkat bruttoresultatet.

       
VD-ord

Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterade: ”CDON Groups försäljning nådde nya rekordnivåer såväl under fjärde kvartalet som under helåret 2012. Försäljningen ökade med 19% i det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och med 31% för helåret. Detta bekräftar gruppens starka underliggande affär.

E-handeln fortsatte att, under 2012, ta andelar från den traditionella butikshandeln och vi ser även en fortsatt stark efterfrågan inom samtliga våra fyra segment. Två av våra kärninnehav, CDON.com samt Gymgrossisten, fortsätter dessutom att, utöver sin imponerande försäljningstillväxt, leverera stabila rörelseresultat.

Under fjärde kvartalet befäste Nelly sin marknadsposition med en försäljningstillväxt om 22%. I samband med upprättandet av årsbokslutet identifierades negativa engångsposter på 112 Mkr inom Nelly som påverkade resultatet i det fjärde kvartalet. Nelly har en fundamentalt stark affär med hög tillväxt och en ledande marknadsposition. Bolaget har expanderat kraftfullt under entreprenöriella former och som en konsekvens av detta kan vi konstatera att bolagets tidigare administrativa rutiner, ekonomiska styrning och kontroll inte har dimensionerats för den snabba tillväxten. Sedan ett par månader har stora delar av Nellys ledning bytts ut och ett stort förbättringsarbete har påbörjats. Dessa åtgärder skall ge bolaget framtida stabilitet och kapacitet att fortsätta växa.

Trots ett utmanande år inom modesegmentet känner vi oss starka inför framtiden. Våra butiker har starka marknadspositioner och de är tillväxtorienterade samt underliggande lönsamma.”

Framåtblickande uttalande
CDON Group verkar i en sektor med en hög marknadstillväxt och koncernens bolag är väl positionerade för att kapitalisera på denna tillväxt. Koncernens strategi är att, på ett balanserat sätt, fortsätta leverera försäljningstillväxt och ökade marknadsandelar. Tillväxten förväntas främst genereras inom våra tre viktigaste tillgångar CDON.com, Nelly.com och Gymgrossisten.com. För att kunna facilitera högre försäljningsvolymer är ytterligare ett strategiskt fokus att förbättra effektiviteten inom koncernens logistik. Ett steg i denna strategiska riktning var uppköpet av lagerverksamheten i Falkenberg. Det förväntade utfallet av dessa strategiska åtgärder är att säkerställa en fortsatt hög kundnöjdhet i kombination med en framtida kostnadsstruktur av högsta klass.

Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag klockan 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:

Sverige:             +46 (0)8 505 137 93
Internationellt:    +44 (0) 20 336 453 81
US:                   +1 212 444 04 12

PIN-koden som krävs för att delta i samtalet är 6468601. 
För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

 ***

För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
Tfn:    +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef   
Tfn:     +46 (0) 700 80 75 04
E-post:    press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com och Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups tio internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 klockan 13:00 CET.

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar