CDON.com öppnar marknadsplats för externa butiker

CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern, meddelar att dotterbolaget CDON AB, som driver CDON.com, nu introducerar CDON.com:s ”Marknadsplats” som möjliggör för externa e-handlare att sälja sina produkter via CDON.com. Små och medelstora handlare kan därmed nå över 2 miljoner aktiva kunder genom Nordens största e-handelsvaruhus. Lanseringen utgör ett viktigt steg i tillväxtstrategin för CDON.com. 

Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group kommenterar:  ”Lanseringen av externa butiker på CDON.com är ett mycket viktigt steg i bolagets utveckling, där vi nu snabbt breddar sortimentet och utvidgar kunderbjudandet. Vi ser att nya produktsortiment uppskattas av våra kunder och för andra e-handlare innebär detta en unik möjlighet att via Nordens största e-handelsvaruhus nå över 2 miljoner aktiva kunder i Norden. Vi fortsätter nu att steg för steg leverera på vår strategi att göra CDON.com till ett fullsortimentsvaruhus på nätet.”

CDON.com har framgångsrikt breddat utbudet både genom ett utvidgat eget sortiment, och genom lanseringen av sortiment från systerbolagen Lekmer, Nelly och Tretti. Nu öppnar CDON.com upp för externa e-handelsbutiker att integrera sitt sortiment och sälja sina varor genom CDON.com. Under 2013 förväntas CDON.com generera  mellan 80-100 miljoner kronor i försäljning för systerbolag och externa butiker. E-handelsbutiker som kopplar upp sig mot CDON.com:s ”marknadsplats” får snabbt tillgång till hela den nordiska marknaden och CDON.com:s fler än 250.000 dagliga besökare. För kunderna innebär det en bättre shoppingupplevelse med ett snabbt växande sortiment av nya spännande varor. Intresset från e-handlare väntas bli stort och redan från start finns ett antal butiker tillgängliga och fler står på tur att lanseras inom kort.

Företag som är intresserade av att sälja via CDON.com:s ”Marknadsplats” eller vill läsa mer hittar information på: http://cdon.se/marketplace/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2013 klockan 10:00 CET.

För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn:                      +46 (0)10 703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                           
Tfn:                      +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                 press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2012 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. CDON Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet ”CDON”.

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar