Ledningsförändringar

CDON Group AB (publ.), ett av Nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att bolagets VD och koncernchef Mikael Olander har lämnat in sin avskedsansökan till styrelsen. Mikael Olander har en uppsägningsperiod på tolv månader och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till och med dess att en ersättare har utsetts och hans ansvarsområden överlämnats. Sökningen efter en lämplig efterträdare kommer att påbörjas omgående, i linje med att CDON Group rör sig in i nästa fas av sin utveckling efter avknoppningen från MTG och noteringen på Nasdaq OMX Stockholm i december 2010. 

Hans-Holger Albrecht, styrelseordförande för CDON Group kommenterade: "Jag vill tacka Mikael för elva års engagerad tjänst och ledarskap. Han har framgångsrikt lett den i huvudsak organiska utvecklingen av CDON Group mot en ledande Nordisk e-handelsaktör, och har haft hand om de första stegen i koncernens internationella expansion. CDON Group är väl positionerat för att fortsätta att dra nytta av den pågående övergången av handel från traditionella butiker till internet, och har etablerat sig som marknadsledaren i fyra affärssegment, med en uppsättning välkända internetbutiker med breda produktportföljer.”

***

För ytterligare information, besök cdongroup.com, eller kontakta:
Hans-Holger Albrecht, Styrelseordförande
Tfn:                         +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Martin Edblad, finanschef
Tfn:                         +46 (0) 700 80 75 03
E-post:                    ir@cdongroup.com            

Pressfrågor:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                      
Tfn:                         +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                    press@cdongroup.com  

Om CDON Group

CDON Group är en av de största e-handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har koncernen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en marknadsledande e-handelsaktör inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com, RUM21.se). CDON Groups nio webbplatser attraherade 2010 omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2011 klockan 08:00 CET.

Om oss

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har Bolaget utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups Internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

Dokument & länkar