Nytt Qmatic partnerskap med Brickstream ger intelligentare kundflödeslösningar

matic tillkännagav idag ett nytt partnerskap med Brickstream för att utöka sitt redan existerande utbud av lösningar inom området Customer Flow Management (CFM). Företag med stora kundflöden kan nu analysera dessa under rusningstid samt identifiera flaskhalsar. Det leder till ökad försäljning bättre service och man minimerar risken att kunder går ifrån butiken utan att handla.

Brickstreams videoenheter med sensorteknik ger noggrann information om köer, kundflöden och servicenivåer. Den här informationen säkerställer att välgrundade beslut kan tas vid rätt tidpunkt vad gäller personalplanering och kundflödeshantering. Customer Flow Management (CFM) från Qmatic omfattar bland annat kundräknare, självbetjäningssystem, kösystem, digitala informationsskärmar (digital signage) men också t.ex. mobil-appar för att kunna ta en kölapp utanför butiken.

Den kombinerade lösningen från de båda företagen riktar sig till branscher med stora kundflöden där man har ett intresse av att mäta och följa upp kötider, kundflöden och transaktionstider även i linjära köer utan kösystem med kölappar.

David Anahory, på Qmatic säger: "Partnerskapet mellan Qmatic och Brickstream gör det möjligt för oss att utöka vårt erbjudande att hjälpa kunder att bättre hantera kunder när de rör sig mellan steg 2 och 3 (ankomst och väntetid) i vår CFM process. Information om kundflöden och flaskhalsar kan fångas upp innan de blir ett problem och den kombinerade tekniken ger våra kunder en lösning som minskar arbetsbelastning, minskar transaktionstider och ger en effektivare service.

Värdet av effektiv kundservice kan inte underskattas. Hanterat på rätt sätt kan ett förbättrat kundflöde öka antalet säljtransaktioner med en procent, en viktig siffra för företag med stora kundflöden. Hanterat på fel sätt kan kostnaderna som är förknippade med att skaffa en ny kund, försena lönsamheten med upp till 18 månader.

Steve Forrest, chef för Global Business Development på Bricksteam säger: "Det är väldigt svårt att locka tillbaka en besviken kund till butiken igen när de har haft en negativ upplevelse. Data från våra system ger servicechefer den information som behövs för att hantera resurser på ett proaktivt sätt. Det gör det även möjligt för servicechefer att få ta del av central ledningsinformation.”

För mer information:

Sven-Olof Husmark, Vice President, Marketing & Product Strategy, Qmatic Group
Marknadsföring, produktstrategi

sven-olof.husmark@qmatic.com

031-7564600

Om Qmatic
Qmatic är ledande när det gäller att maximera möjligheterna till optimala kundmöten. Qmatics lösningar integrerar onlinekanaler med personliga möten för att skapa en sömlös kundupplevelse. Qmatic hanterar kundresan från den första kontakten och inhämtar data vid varje tillfälle där kunden kommer möter personal eller självbetjäningspunkter, allt för att skapa en överlägsen kundupplevelse och märkeslojalitet. Qmatic är ledande inom finanssektorn, detaljhandeln, hälso- och sjukvård samt offentlig sektor och genom dotterbolag och partnernätverk är man verksamma globalt i över 122 länder med en årlig omsättning på drygt 500 MSEK. Exempel på detaljhandelskunder är Elgiganten, Telenor, Apoteket AB, ICA, Time Warner Cable, Vodafone, Samsung, Carrefour, Marks& Spencer, T-Mobile och Orange. Varje år används ett Qmatic system nästan 2 miljarder gånger någonstans i världen. Läs mer: www.qmatic.com, mobile.qmatic.com

Om oss

Qmatic Group är en marknadsledande teknologileverantör inom området Customer Journey Management. I mer än 30 år har vi hjälpt privata och offentliga organisationer att skapa fantastiska kundupplevelser med mjukvaru- och hårdvarulösningar som sömlöst hanterar digitala och fysiska kundmöten. Vår integrerade mjukvaruplattform och BI verktyg ge insikter för att bättre hantera kundinteraktioner, driva kampanjer och optimera personal och resursplanering. Qmatic möjliggör 1,8 miljarder kundresor varje år och är verksamma i mer än 120 länder med mer än 300 anställda och huvudkontor i Sverige. www.qmatic.com