Nytt avelmaterial för ökad konkurrenskraft hos svenska grisproducenter

Som en följd av att Norsvin sagt upp sitt samarbete om nordisk avel för att importera från Holland har Nordic Genetics, efter diskussion med sina ägare, beslutat att lägga ner den svenska aveln på Yorkshire. Denna holländska genetik kommer till Sverige via Avelspoolen. I den nya situationen har diskussion om samarbeten med internationella avelsföretag inletts för att skapa de bästa förutsättningarna för svenska grisproducenter genom nytt anpassat avelsmaterial i världsklass.

- Vi måste sätta de svenska djurproducenterna i centrum och se hur vi hela tiden kan utveckla deras möjligheter till ökad lönsamhet och konkurrenskraft. För att säkerställa svensk grisproduktion i framtiden har vi redan inlett diskussioner med flera internationella avelsföretag. Vi vill få fram det bästa avelsmaterialet som ger fortsatt hög ät- och smakkvalitet till våra konsumenter i kombination med fler antal smågrisar och bättre tillväxt anpassat till svenska förhållanden, säger Thomas Perkiö, strategidirektör kött på HKScan.

2007 etablerades Nordic Genetics genom att ett nordiskt avelssamarbete inleddes mellan Quality Genetics (Sverige), Finnpig (Finland) och samarbetsavtalet med Norsvin (Norge), som inleddes 2005, övertogs av Nordic Genetics. Norsvin har skött aveln på Lantras, medan Nordic Genetics har skött aveln på Yorkshire. Avtalet kom till för att skapa en tillräcklig stor bas för en långsiktig nordisk avel.

Norsvin sa upp samarbetsavtalet per den 31 dec 2011 för avel av Yorkshire med Nordic Genetics med motiveringen att vårt avelsmaterial har sämre resultat än konkurrenterna och de kommer nu att ta Yorkshire från Holland istället. Det innebär att genetik från Holland kommer att nå Sverige via Avelspoolen. Beslutet att säga upp det nordiska avtalet innebär att volymerna på den svenska och finska avelsmarknaden blir för små för att kunna bedriva avel på bästa sätt, då det behövs en större genetisk bas för få fram konkurrenskraftigt och lönsamt urval.

- Det är med stor sorg vi måste meddela att lägga ner vår svenska avel på Yorkshire, men det är en konsekvens av att Norsvin beslutat att importera avelsmaterial från Holland. I den nya situationen söker vi nu de bästa lösningarna för svenska grisproducenters konkurrensförmåga och de berörda avelsbesättningarna. Vi har redan flera diskussioner på gång och kommer hitta lösningar före sommaren, säger Carl-Olof Port, vd på Nordic Genetics.

För mer information
Carl-Olof Port, vd Nordic Gentics, tfn:018-16 76 10

Thomas Perkiö, strategidirektör kött HKScan, tfn: 070-601 11 71

Fakta: Ägarförhållanden på den svenska avelsmarknaden
Nordic Genetics ägs till 50 % av Quality Genetics och 50 % Finnpig
Quality Gentics ägs till 93 % av Scan AB och 7 % av KLS
Finnpig ägs till 50 % av HKScan och 50 % av Atria

Taggar:

Dokument & länkar