Handlingar till årsstämma den 29 mars 2017.

Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.lucentoil.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar