Nyhetsbrev

Uppdatering av verksamheten som utvecklas enligt plan

QuiaPEG Pharmaceuticals har under hösten framgångsrikt fullföljt utvecklingsarbetet av en första industriell version av den frisättningsbara teknologiplattformen. Som tidigare meddelats har vi erhållit prekliniska data in vitro (i provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans och vi förbereder de initiala djurstudierna.

Detta är ett viktigt steg i vår uttalade plan att skapa en egen pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, s.k. biobetters. Målsättningen är sedan att utlicensiera projekten i ett tidigt skede till en partner för avslutande utveckling och marknadsregistrering.

QuiaPEG arbetar även med att bredda teknologiplattformen och ett led i bolagets offensiva patentstrategi är förberedelser för ytterligare patentansökningar, som ökar plattformens affärsmöjligheter.

Som tidigare kommunicerats i delårsrapport och pressmeddelande har bolaget  pågående diskussioner med en potentiell samarbetspartner inom främst tillverkning, marknadsföring och licensförsäljning. Diskussionerna har fortsatt under hösten. Parallellt förs diskussioner med flera andra bolag som uttryckt intresse för bolagets teknologiplattform. 

Bolaget har deltagit i den, internationellt sett, stora mässan CPhI, i Frankfurt i slutet av oktober och partnering-konferensen BioEurope i Berlin i början av november. Nya och intressanta affärskontakter har knutits vid båda tillfällena och mötena bekräftar bilden av att QuiaPEG´s teknologiplattform är unik och ligger rätt i tiden.

För någon vecka sedan avslutades en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 3 mkr. Genom nyemissionen har vi möjlighet att dels delåterbetala ett tidigare brygglån på 5 mkr, dels skapa ett större förhandlingsutrymme i nuvarande och kommande affärsdiskussioner.

Ambitionen framöver är att vi ska bli mer synliga varför vi kommer att presentera QuiaPEG på följande sammankomster i närtid; Sedermeradagen, Stockholm, 16/11, PFK-dagen, Stockholm, 21/11 och Stora Aktiedagen, Göteborg, 27/11.

Till dessa evenemang vill jag hälsa alla gamla och presumtiva aktieägare varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson
Verkställande direktör

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar