Patent beviljas i Europa

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i Europa.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar idag att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det europeiska patentverket, EPO.

-          Det är glädjande att QuiaPEG har beviljats sitt första patent i Europa och vi stärker därmed bolagets patentportfölj ytterligare, vilket tillsammans med de inlämnade patentansökningarna i mars ökar möjligheterna till intressanta licensaffärer och samarbetsavtal framöver, säger Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj, 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar