Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM Nordic MTF

Styrelsen för Quickbit AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om listning vid NGM Nordic MTF, vilket nu genomförts.

I linje med tidigare lämnad information har styrelsen fattat beslut om att introducera Quickbit på en lämplig marknadsplats. Styrelsen anser att den marknadsplats som är mest lämplig för Quickbit är NGM Nordic MTF.

Under hösten har Quickbit AB (publ) lanserat sin innovativa plattform för handel med kryptovalutor. Denna plattform använder sig av blockchain teknologi och Artificiell Intelligens, såsom kognitiva system och machine learning. Kärnan i plattformen är en robot som övervakar marknads-fluktuationerna för kryptovaluta vilket gör att Quickbit kan genomföra sin upphandling av kryptovaluta vid de mest opportuna tillfällena. Quickbits plattform är idag fullt operativ och det finns en tillfredställande tillströmning av kunder.

”Det är med stor framtidstro som jag idag meddelar styrelsens beslut att ansöka om notering” säger Bengt Lagergren, Styrelseordförande, Quickbit AB (publ).

I god tid innan listning kommer en spridningsemission att genomföras. Mer information om denna emission kommer att publiceras inom kort.

”När jag tillträdde mitt uppdrag som VD för Quickbit, fanns ett uttalat mål om att genomföra en notering på lämplig marknadsplats säger Reinhold Konnander, VD Quickbit AB (publ). Mina tidigare erfarenheter från NGM har varit positiva och därför blev det ett naturligt beslut att även ta Quickbit till NGM” säger Reinhold Konnander.

För mer information kontakta:

Reinhold Konnander, VD

Quickbit AB

073-068 56 20

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Allt fler av våra dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2016 översteg e-handel 2.000 miljarder USD och 2020 förväntas omsättningen vara 4.000 miljarder USD. 

Under de senaste åren har kryptovalutor som Bitcoin tagit världen med storm. Kryptovalutor möjliggör för ögonblickliga betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter och med fullkomlig spårbarhet för att säkerställa trygghet.

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera

Dokument & länkar