Quickbit genomför riktad emission till strategiska investerare

Styrelsen för kryptovalutabolaget Quickbit har beslutat att genomföra en riktad emission till strategiska investerare i syfte att finansiera de kraftigt ökade handelsvolymerna.

Syftet  med denna riktade emission är att skapa en kapitalbas för att ytterligare öka möjligheterna för bolagets försäljning av kryptovaluta

Den riktade emissionen består av 1 000 000 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption. Varje unit har ett pris på 4 kronor och 80 öre. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie för priset 3 kronor och 20 öre under september 2018. Detta ger bolaget ett kapitaltillskott på 4,8 MSEK. Emissionen är fulltecknad.

Bolaget fortsätter sina förberedelser för notering på därför lämplig marknadsplats och för sin publika emission som tidigare annonserats.

För mer information kontakta: 
Reinhold Konnander

Verkställande Direktör

Quickbit AB

073-068 56 20

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Om oss

Om Quickbit AB (publ)Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats. Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta. Allt fler av våra dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2016 översteg e-handel 2.000 miljarder USD och 2020 förväntas omsättningen vara 4.000 miljarder USD. Under de senaste åren har kryptovalutor som Bitcoin tagit världen med storm. Kryptovalutor möjliggör för ögonblickliga betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter och med fullkomlig spårbarhet för att säkerställa trygghet.

Prenumerera

Dokument & länkar