Full aktivitet under sommaren

Kontoret är aldrig obemannat, trots semestertider. Vi fortsätter ihärdigt vårt intensiva arbete med att testa vår lösning, identifiera samt korrigera mjukvarubuggar och förbereda vår unika kyllösning för tredjeparts testning och certifiering.

Bäste Aktieägare,

Kontoret är aldrig obemannat, trots semestertider. Vi fortsätter ihärdigt vårt intensiva arbete med att testa vår lösning, identifiera samt korrigera mjukvarubuggar och förbereda vår unika kyllösning för tredjeparts testning och certifiering.

Under första veckan i juli genomförde vi en första, intern och proaktiv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) testning av vårt QuickCool system i ett laboratorium i Halmstad. Vi fick bekräftat tre förbättringsområden som vi identifierat redan tidigare i projektet.
Alla medicintekniska produkter måste uppfylla strikta krav för att inte medföra oacceptabla elektromagnetiska störningar i en känslig sjukvårdsmiljö. Fördelarna med våra interna EMC tester är att vi kan spara både tid och pengar genom att proaktivt identifiera och lösa potentiella elektromagnetiska störningar innan externa tester görs av tredje part.

Vi bjöd in några av våra medlemmar från vårt User Advisory Board för att testköra kylenheten under en eftermiddag. Vi ville testa portabiliteten, alarm/notifikationer samt användargränssnittet ur ett praktiskt perspektiv på erfaren sjukvårdspersonal som är vana vid att använda kyla som behandlingsmetod. Värdefull feedback mottogs som vi nu använder för att genomföra några förbättringar i mjukvaran. I slutet av augusti kommer de åter till vårt kontor för att testköra systemet.

Vår nya hemsida kommer att lanseras i slutet av augusti. Vi har prioriterat den engelskspråkiga versionen då den anses vara särskilt betydelsefull med tanke på vår korrespondens med potentiella distributörer runt om i världen. Vi är övertygade om att ni kommer att uppskatta QuickCools uppdaterade hemsida, där vi lyfter fram några av våra absoluta och unika styrkor. Vi lyfter exempelvis fram vår långa historia och erfarenhet, att vår QuickCool lösning baseras på vetenskap bl.a. på den forskning som påbörjades på 1980-talet och våra kliniska studier de sista 20 åren som genomfördes av företagets grundare. Givetvis lyfter vi även fram några av produktens unika funktioner såsom den portabilitet, dvs att kylenheten kan hängas på sängens gavel, som möjliggör att behandlingen kan påbörjas redan på akuten när ambulansen har anlänt sjukhuset samt en obruten behandlingskedja när patienten transporteras mellan olika avdelningar på sjukhuset, att näskatetrarna endast tar näshålan i anspråk och lämnar resten av patientens kropp fri för annan vård, och det enkla och lättförståeliga användargränssnittet som underlättar för sjukvårdspersonalen att använda vår lösning.
Fortsättningsvis kommer vi även att lyfta fram vår hypotes att vakna patienter (såsom exempelvis patienter som har drabbats av stroke/slaganfall) föredrar att kylas via näshålan till 36 grader än via ytkyla till lägre temperaturer där frossa motverkas med olika blandningar av opiater.

För en dryg vecka sedan meddelades att tidsfristen för Euro-HYP-1 har förlängts t.o.m. 2018-07-31 samt att ersättningen per patient har ökat. Vi ser positivt på dessa nyheter.

Läs gärna mer om EuroHYP-1 på www.eurohyp1.eu

Sedan man påbörjade patientrekryteringen till EuroHYP-1 projektet i augusti 2013 så har man haft svårigheter med att rekrytera. Enligt hemsidan så har man sedan begynnelsen till den 31:a mars i år endast rekryterat 80 patienter. Svårigheterna med att rekrytera patienter grundar sig primärt på att dessa vakna patienter inte tolererar en sänkt kroppstemperatur till så låga temperaturer som 35 grader eller lägre samt det faktum att man ger patienter opiater för att motverka frossan.
Vi är övertygade om att vår lösning kommer att accepteras i mycket högre utsträckning för de cirka 1,2 miljoner människor i Europa som får stroke/slaganfall varje år. Vi ser fram emot att genomföra vår kliniska studie på stroke patienter i Finland med början nästa år för att bevisa att vår hypotes stämmer.

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor och QuickCool och vår produkt.

QuickCool önskar dig en fortsatt härlig sommarsemester!

Hör gärna av dig direkt till mig om Du har ytterligare frågor eller vill besöka vårt kontor för en kopp kaffe och ett personligt möte.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar