Idag inleds teckningstiden i QuickCool AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 5 november 2015, inleds teckningstiden i QuickCool AB:s (”QuickCool”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 19 november 2015. Fulltecknad nyemission tillför QuickCool cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader. QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av den totala emissionslikviden. Igår kunde AktieTorget meddela att man godkänt QuickCool för notering under förutsättning av att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås.

Om QuickCool AB – nästa generations kylbehandling

QuickCool grundades 2003 och utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Inom kort planeras kliniska studier påbörjas inom EU-konsortiet EuroHYP-1 för att utforska möjligheter att även använda kyla som skyddande terapi vid stroke. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling.

Motiv för nyemission

QuickCool har en kliniskt testad, CE-märkt produkt som ska optimeras för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra en effektiv utvecklingstakt och finansiera utveckling av andra generationen av QuickCools produkt, TTM 2.0. Likviden planeras finansiera färdigställande av TTM 2.0:s produktspecifikation, innebärande grundutveckling och modulprototyper, organisationsförstärkning, patientrekrytering till CoolStroke2 genom EuroHYP-1 – ett EU-finansierat stroke-projekt. Det CE-märkta och optimerade kylsystemet planeras att lanseras under år 2017.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid                           5 – 19 november 2015.

Teckningskurs                         7,00 SEK per aktie.

Teckningspost                         Minsta teckningspost är 700 aktier (4 900 SEK).

Emissionsvolym                     Erbjudandet omfattar lägst 1 080 000 aktier och högst 1 220 000 aktier, motsvarande lägst 7 560 000 SEK och högst 8 540 000 SEK.

Teckningsförbindelser             QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK.

Värdering                                Cirka 24,9 MSEK (pre-money).

Antal aktier före nyemission    3 562 000 aktier.

Marknadsplats                         QuickCool är godkänt för notering under förutsättning av att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel i bolagets aktie beräknas att bli den 18 december 2015.

Teckningsförbindelser

QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av den totala emissionsvolymen.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning via bolagets (www.quickcool.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

Representanter från QuickCool kommer i samband med nyemissionen att deltaga vid ett antal investerarträffar för att informera om bolaget och dess framtidsplaner.

 • 9 november 2015, kl. 11.45, Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyen 36, Göteborg
  • Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00
  • 9 november 2015, kl. 18.30, Grand Hotell, Hovrättstorget, Jönköping
   • Anmälan sker via Aktiespararna Jönköpings hemsida
   • 17 november 2015, kl. 11.30, Sedermeradagen, Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
    • Anmälan sker via www.sedermeradagen.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

För frågor avseende nyemissionen, kontakta
John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

För information om bolaget, kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

QuickCool AB (556639-3913), med säte i Lund, utvecklar kylsystem med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter – främst hjärtstopps-, och feberpatienter. QuickCool har en CE-märkt och kliniskt testad produkt, som nu utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0.

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar