Kommuniké från årsstämma i QuickCool AB (publ)

Torsdagen den 3 maj, 2018 hölls årsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.

 • Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
 • Vid stämman var 6 965 069 aktier representerade vilket utgör 37,97% av aktiekapitalet.
 • Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades och stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag samt att ingen utdelning skall ske.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.
 • Stämman beslutade om styrelsearvoden, för styrelsens ordförande ett belopp på 100.000:- och för övriga ledamöter om ett belopp på 50.000:- för varje ledamot.
 • Stämman omvalde nuvarande styrelseledamöter, Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad, Ulrika Olsson, John Wennborg samt Göran Brorsson. Auktoriserade revisor Mats-Åke Andersson, Mazars SET Revisionsbyrå AB, omvaldes som revisor i bolaget.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om att emittera aktier och/eller teckningsoptioner.
 • Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning för valberedningen skulle antas.
 • Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För information om bolaget, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar