Kommuniké från den extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Måndagen den 4 juni, 2018 hölls extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.

  • Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
  • Vid stämman var 7 191 812 aktier representerade vilket utgör 39,15% av aktiekapitalet.
  • För att möjliggöra emission av konvertibler och teckningsoptioner beslutade bolagsstämman om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag dvs. att aktiekapitalet ska vara lägst 12 750 000 kronor och högst 51 000 000 kronor.
  • Styrelsen erhöll på årsstämma den 3 maj 2018 bemyndigande att emittera aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagsstämman beslutade att Styrelsen ges ytterligare bemyndigande att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.
  • Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För information om bolaget, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar