Månadsbrev Juni

Under slutet av månaden påbörjade vi våra systemtester av vår QuickCool lösning på vårt kontor. Fantastiskt att se att hårdvaran fungerar väl tillsammans med mjukvaran och att saltlösningen kyls och cirkulerar som den ska. Användargränssnittet är tydligt och det känns befriande att med enkelhet trycka på displayen och se att enheten reagerar som förväntat. Vi kommer att fortsätta testa systemet under sommaren och förbereda vår QuickCool lösning för tredje parts testning.

Vi började månadens första dagar i juni med att delta i Targeted Temperature Management Symposium i Konstanz, Tyskland. Många av Europas och världens ledande forskare, läkare och övriga  deltog i denna sammankomst som hålls en gång om året i Europa under benämningen  ”Chilling at the Beach symposium”. Det var två hektiska och intensiva dagar, dock väldigt givande. De flesta presentationerna samt diskussionerna första dagen handlade om de negativa effekterna av nedkylning till 32-34˚ där alla patienter får olika opiater för att motverka frossa, och där många av patienterna drabbas av lunginflammation och där många patienter värms upp för snabbt.
Patienter som använder sig av QuickCools lösning kommer inte att drabbas av detta då vi förespråkar nedkylning till 36˚. Vi blev positivt överraskade av den mångfald av olika tillämpningsområden och andra indikationer där man redan idag använder sig av nedkylning. Olika läkare och vårdgivare presenterade fallstudier och egna exempel på där nedkylning har använts på patienter med akuta leverskador, patienter som har överdoserat droger, patienter med brännskador, strokepatienter, samt nedkylning av patienter under operation med flera. Riktigt spännande!

Den som vill veta mer om detta symposium kan läsa mer på följande länk:
https://catb2017.congress-imk.ch/

Under den andra veckan i juni besökte vi ett universitetssjukhus i Finland och diskuterade möjligheterna att använda vår QuickCool lösning på stroke patienter.

Vårt arbete med att ta fram uppdaterat marknads- och försäljningsmaterial fortskrider och vi hoppas att aktivera vår nya hemsida sista veckan i juli eller första veckan i augusti.

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor.

QuickCool önskar dig en varm, solig och härlig sommarsemester!

Hör gärna av dig direkt till mig om Du har ytterligare frågor eller vill besöka vårt kontor för en kopp kaffe och ett personligt möte.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Radencrantz

CEO
QuickCool AB 

Ideon Science Park, Beta 6,
Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden

E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se  

Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar