Månadsbrev oktober 2017

Bäste Aktieägare,

Under Oktober månad har vi uppdaterat dokumentation och fortsatt våra förberedelser inför TÜV Süds granskning av QuickCools kvalitetsledningssystem i november. Vi förväntar oss en recertifiering mot ISO 13485:2016, som fortsatt ger oss rätten att CE-märka våra produkter.

Vi färdigställde och skickade in en patentansökan som innefattar två betydande element som underlättar införandet och placeringen av ballongkatetrarna, håller dem på plats under tiden som intranasal kylning pågår, minskar risken för kontamination vid hantering av personalen, samt skyddar ballongkatetrarna under transport.

QuickCool fick möjlighet att presentera och förevisa vår lösning på EuroHYP-1 konferensen i Köpenhamn. Ett 80-tal personer deltog från ett flertal europeiska länder som ingår i EuroHYP-1 samarbetet - vars syfte är att utvärdera terapeutisk kyla för behandling av patienter som har drabbats av ischemisk stroke. Vi fick tillfälle att diskutera med flera erfarna läkare som använder kylning och de visade ett stort intresse för vår produkt inför den kommande lanseringen.

Definitionen av EuroHYP enligt hemsidan:
“The EuroHYP-1 trial is a pan-European, open, randomised, phase III clinical trial which will assess the benefit of therapeutic cooling in adult patients with acute ischaemic stroke. In addition to efficacy and safety, the economic impact of therapeutic hypothermia will be also evaluated.
The EuroHYP consortium brings together leading European experts in statistical design and analysis, therapeutic hypothermia, imaging, health economics, ultrasound, biomarkers, and trial execution (implementation and monitoring) as well as European patient and family advocacy groups and Small and Medium-size Enterprises.”
Mer om detta viktiga projekt finner du på https://www.eurohyp1.eu/

EuroHYP har fortsatt svårt för att få frivilliga att ställa upp i och fullfölja studien. I dagsläget har endast 87 patienter inkluderats på 25 sjukhus runt om i Europa. Skälen till att EuroHYP-1 inte har lyckats inkludera flera patienter sedan begynnelsen 2013 är flera. Men det huvudsakliga skälet är troligtvis att patienterna har svårt att tolerera ”venkyla” och ”ytkyla”.  Vi tror att vår intranasala lösning skall accepteras och tolereras av patienter i mycket högre grad än dagens befintliga lösningar och vi ser fram emot att påbörja vår kliniska studie för ischemiska stroke patienter så snart som vår QuickCool® System är CE-märkt.

Inför vår nyemission har vi ökat vår närvaro vid olika aktieträffar. Vi intervjuades på Sedermera dagen i Göteborg och ställde ut vår prototyp alldeles intill buffébordet så att alla som ville fick möjlighet att ställa frågor och titta närmare på vår lösning. Vi besökte även Aktiespararnas lokala föreningar i Trelleborg och Östra Tommarp med Ystad, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn som upptagningsområde. Båda tillfällena var välbesökta med 80-90 deltagare båda gångerna.   

Två aktieägare (Lisa med kollega) tittade förbi kontoret i Lund på en kopp kaffe och en kort frågestund om QuickCools lösning. De fick trycka på displayen och se hur kylenheten fungerade. Titta förbi vårt kontor och hälsa på du också, alla är välkomna!

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor och QuickCool och vår produkt.

QuickCool önskar dig en fortsatt härlig höst!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz

CEO

QuickCool AB 

Ideon Science Park

Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden

E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se

Mobile +46 (0)73 834 1188QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar