QuickCool - September

Detta VD-brev syftar till att informera aktieägare och andra intressenter om vad som händer i QuickCool gällande bland annat utvecklingsprojekt, men även andra aktiviteter som kan vara av intresse. I september har följande hänt som vi vill informera om. 

Utveckling av kylsystem
Utvecklingen av nästa generation kylsystem fortskrider helt enligt plan. En första grov prototyp med egenutvecklat kylsystem har byggts och den provkörs i skrivandes stund på bänk och hittills ser det mycket bra ut. Designmässigt har QuickCool tillsammans med Zenit Design hittat en konceptlösning som förmedlar det formspråk vi vill att vår produkt skall representera, det vill säga ett enkelt, tryggt och lättanvänt system som inte inkräktar på övrig vård. Bilden till vänster visar ett av de konceptförslag som vårt design- och utvecklingsteam jobbar med just nu och föreställer QuickCool-Systemet hängandes på en sänggavel såsom det är tänkt att hängas under t ex transporter och förflyttning.

Utveckling av förbrukningsdetaljer
Under QuickCools historia har ett flertal ballongkatetrar utvecklats, testats och många har ratats. Alla år av utvärdering och försök har gett oss en ballongdesign som vi känner oss trygga med. Nu är dock formen satt och vi är redo att gå vidare med nästa steg. Vi har lagt stor vikt vid användarvänlighet. Med hjälp av vår användarpanel och tidigare erfarenheter har vi utvecklat ett system där slangpaketet levereras på en kassett som klickar fast i maskinen och som eliminerar felkoppling och slangtrassel. Formspecifika verktyg för tillverkning av förbrukningsdetaljer är beställda och utvecklingsprojektet fortskrider därmed enligt plan även gällande dessa.

Emission 2016
Redan vid noteringen av QuickCool AB på Aktietorget i december 2015 annonserades att vi skulle genomföra ytterligare en emission med syfte att kommersialisera vårt kylsystem. Tiden är nu kommen och vi förbereder oss för en finansiering nu i höst. Mer information kommer efterhand att lämnas på vår hemsida (www.quickcool.se) och där kommer vi även att annonsera var och när vi presenterar bolaget på olika investerarmöten.

Kom gärna och träffa oss!

EuroHYP Studien (PM per 27/9)
Sedan QuickCools utbildning av läkare och sjuksköterskor vid universitetssjukhuset i Tübingen i våras har fokus varit rekrytering av vakna strokepatienter. Ännu har ingen patient rekryterats, varför klinikledningen i Tübingen rekommenderar att det snäva studieprotokollet justeras. Arbetet med att uppdatera studieprotokollet har inletts, och patientrekrytering förväntas återupptas under första halvåret 2017. EuroHYP-1 är en komplex studie på en ny kylindikation, medvetna strokepatienter, i vilken patientrekrytering generellt är en utmaning. För QuickCool är strokeindikationen ett långsiktigt mål och att pilotstudien försenas får marginell påverkan på kort sikt och förändrar varken utveckling eller kommersialiseringsplaner

Läs pressmeddelandet här.

6th International Hypothermia and Temperature Management Symposium i Philadelphia (MfB 28/9)
För QuickCools räkning besöktes under tre intensiva dagar i september det sjätte internationella Hypotermi symposiet i Philadelphia, USA. På vår hemsida kan ni läsa om erfarenheter och lärdomar utifrån QuickCools perspektiv. Läs mer här. 

För frågor avseende ovanstående information, vänligen kontakta
John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem,
The QuickCool® System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se
www.quickcool.se.  

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar