QuickCool AB:s nyemission inför notering övertecknad

Teckningstiden i QuickCool AB:s (”QuickCool”) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 november 2015. Bolaget tillförs 8,5 MSEK före emissionskostnader och får cirka 700 nya aktieägare. Nyemissionen tecknades till cirka 23,6 MSEK, motsvarande en teckning om 276 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 1 220 000 aktier. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 24 november 2015.

John Wennborg, VD i QuickCool, kommenterar
- Det är fantastiskt roligt att se att intresset för QuickCool är så stort och jag vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare för visat förtroende! Nu har vi resurser att öka utvecklingstakten av framtidens kylsystem, TTM 2.0.

Notering på AktieTorget
Första dag för handel i QuickCools aktier på AktieTorget är beräknad att bli den 18 december 2015.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 23,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 1 220 000 aktier nyemitteras. QuickCool tillförs därmed 8 540 000 SEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i memorandumet.

Antal aktier och aktiekapital
När QuickCools nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer bolagets totala antal aktier att uppgå till

4 782 000 aktier och aktiekapitalet till 3 825 600 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med QuickCools nyemission och notering.

För frågor avseende nyemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För information om bolaget, vänligen kontakta
John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

QuickCool AB (556639-3913), med säte i Lund, är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter. QuickCool har en CE-märkt och kliniskt testad produkt, som nu utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0.

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar