QuickCool ämnar förstärka patentportföljen

QuickCool AB har lämnar in patentansökan för väsentliga komponenter i sitt system för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter.

QuickCool har sedan tidigare globalt beviljade patent med ett brett skyddsomfång för Bolagets kylteknologi.

Patentansökan som lämnats in avser bolagets värmeväxlare för engångsbruk, en kritisk komponent som säkerställer att effekt kan överföras från kylsystem till patient och samtidigt som patient förblir galvaniskt åtskild från kylapparaten. Ansökan som lämnats in är en prioritetsgrundande ansökan som lämnats in i Sverige vilket gör att QuickCool inom ett år kommer att komplettera med en PCT-ansökan vilket ger ett internationellt skydd i utvalda länder.

John Wennborg, VD i QuickCool, kommenterar

 -Under utvecklingen av nästa generations kylsystem har ett flertal väsentliga områden identifierats som bolaget vill skydda för att stärka QuickCools patentportfölj. Patentansökan som nu lämnats in avser bolagets värmeväxlare för engångsbruk och är det första i raden av planerade inlämningar för patent och/eller designskydd.

Att patentera värmeväxlaren faller sig naturligt då den är en kritisk komponent i överföring av kyla till patient. Hela QuickCools kylsystem och överföringsmetod bygger på att överföring av kyla är momentan vilket innebär snabb och precis temperaturkontroll samtidigt som vatten-, eller kyltankar som regelbundet måste rengöras eller desinficeras elimineras helt. Värmeväxlaren är en kritisk del av ett engångsset som innebär att varje patient alltid har nya fräscha produkter samtidigt som patienten förblir galvaniskt åtskild från kylapparaten vilket är viktigt vid t ex defibrillering.

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

John Wennborg, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: john.wennborg@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar