QuickCool erhåller ytterligare patent

QuickCool AB erhåller patent för sin koniska värmeväxlare för engångsbruk, en vital del i systemet för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter.

QuickCool har sedan tidigare globalt beviljade patent med ett brett skyddsomfång för Bolagets kylteknologi.

Patentet som nu erhållits avser bolagets koniska värmeväxlare för engångsbruk, en vital komponent som säkerställer att effekt kan överföras från kylsystem till patient och samtidigt som patient förblir galvaniskt åtskild från kylapparaten. Detta patent är prioritetsgrundande patent som tillåter QuickCool att inom ett år komplettera med en PCT-ansökan vilket ger ett internationellt skydd i utvalda länder. 

Fredrik Radencrantz, VD i QuickCool, kommenterar

 -Under utvecklingen av vårt kylsystem har ett flertal väsentliga områden identifierats som bolaget vill skydda för att stärka QuickCools patentportfölj. Att patentera värmeväxlaren faller sig naturligt då den är en kritisk komponent i överföring av kyla till patient. Hela QuickCools kylsystem och överföringsmetod bygger på att överföring av kyla är momentan vilket innebär snabb och precis temperaturkontroll samtidigt som vatten-, eller kyltankar som regelbundet måste rengöras eller desinficeras elimineras helt. Värmeväxlaren är en viktig del av ett engångsset som innebär att varje patient alltid har nya fräscha produkter samtidigt som patienten förblir galvaniskt åtskild från kylapparaten vilket är viktigt vid t ex defibrillering.

För frågor avseende ovanstående information eller QuickCool, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera