Statusrapport avseende lanseringen av QuickCool® System

Quickcool AB:s (”QuickCool”) meddelar härmed en statusrapport avseende slututvecklingen av QuickCool® SYSTEM. Bolaget har beslutat att göra tillägg i mjukvaruutvecklingen för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM samt underlätta introduktionen av andra, framtida indikationer till kylenheten. Med anledning därav kommer lanseringen av QuickCool® SYSTEM att senareläggas till Q2 2018, när även första försäljning är planerad att ske i samband med CE-märkning.

QuickCool har beslutat att göra tillägg i mjukvaruutvecklingen för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM, vilket föranleder att CE-märkning senareläggs till Q2 2018. Tilläggen görs i syfte att säkerställa att framtida, potentiella indikationer kan inkluderas i CE-märkningsprocessen. Styrelsen bedömer att detta är det bästa alternativet ur ett tidsligt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som det öppnar ytterligare möjligheter för QuickCool. CE-märkning kommer att göras på lösningen i sin helhet samt även på de olika beståndsdelarna såsom kylenheten, slangkassetten och ballongkatetrarna. På detta sätt kan QuickCool med större flexibilitet, ökad effektivitet samt enkelhet introducera nya engångslösningar som adresserar nya indikationer. Styrelsen bedömer att senareläggningen av CE-märkningen enbart kommer att resultera i ytterligare löpande kostnader för bolaget i form av konsultarvoden samt lönekostnader.

Införsäljning av QuickCool® SYSTEM har inletts. Nyligen deltog QuickCool på Arab Health i Dubai och intresset för produkten var stort. Styrelsens målsättning om att sälja cirka 5-10 system av QuickCool® SYSTEM under 2018 kvarstår.

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar