Qvanti rekryterar Niclas Yngvesson som verksamhetsutvecklare

Qvanti hjälper restauranger och hotell att förbättra sin driftsekonomi samt öka lönsamheten i inköpen.
Nu förstärks verksamheten av Niclas Yngvesson från restaurang Bhoga.

Niclas Yngvesson har arbetat över 20 år inom restaurangvärlden, både i Sverige och internationellt. Sedan sex år tillbaka driver han restaurang Bhoga i Göteborg tillsammans med sin kollega Gustav Knutsson.

– Qvanti har en tillväxtplan med utvecklingsmöjligheter som lockar, säger Niclas Yngvesson, som är ny verksamhetsutvecklare på företaget. Genom att driva en egen restaurang under flera år har jag byggt upp ett nätverk av leverantörer samt fått stor erfarenhet kring prissättning och nyckeltal. Det är kunskaper som jag kan bidra med för att öka lönsamheten hos Qvantis kunder och dess samarbetspartners.

Niclas Yngvessons uppgifter på Qvanti blir främst att arbeta med kostnads-effektiviseringar, verksamhetsutveckling, inköp och avtal.

– Qvanti växer snabbt och vi har ett stort rekryteringsbehov. Det gäller både i Stockholm och i Göteborg där vi fått flera nya kunder, säger Christian Kirchner som är COO på Qvanti. Niclas Yngvesson blir ett starkt tillskott till Göteborgsregionen genom sin långa restaurangerfarenhet inom både projektledning och administration.

Niclas Yngvesson påbörjar sin anställning på Qvanti efter sommaren. Bland Qvantis kunder finns Urban Deli, Wallmans Group, Bockholmengruppen, Eriks restauranger samt ESS Group med ett flertal hotell och restauranger runt om i landet inklusive Steam Hotel.

För mer information kontakta:
Christian Kirchner, COO för Qvanti
Mobil: 0703 911 060
Mail: kirchner@qvanti.se

Niclas Yngvesson, Qvanti
Mobil: 0706 677 113
Mail: yngvesson@qvanti.se

Så här fungerar Qvanti
I en verksamhetsanalys genomförs platsbesök och inläsning av verksamheten. Samtliga konton samlas in för analys och sedan identifieras nuvarande beteende och rapport med beskrivning av förbättringspotential levereras. För inköp så samlas alla inköpsdata från berörda leverantörer in tillsammans med ingångna avtal och inköpskrav, utlovade volymer och bonusar. Sedan analyseras inköpen för att se vad som köps inom och utanför avtalen. I processen tar Qvanti hänsyn till kvalitet, leveranser samt att rätt produkter köps. Därefter skapas åtgärdsplaner som redovisar artiklar som bör undvikas, felaktiga inköp samt artiklar som kan bytas mot lämpligare alternativ och vilken besparingspotential det ger. Efter åtgärder sker löpande mätning, rapportering och uppföljning samt vid behov implementering i verksamheten. Det leder fram till en löpande besparingsrapport som visar kunden exakt hur mycket de sparat. 

www.qvanti.se

Taggar:

Om oss

Merparten av inköpen till hotell och restaurang sker idag genom volymavtal på ett antal utvalda produkter i syfte att ge en låg och kontrollerbar kostnadsbild. När produkter köps in utanför dessa avtal blir prisbilden i de flesta fall betydligt högre. Genom Qvanti samlas alla leverantörer i ett systemverktyg tillsammans med ingångna avtal och inköpsförutsättningar, utlovade volymer samt bonusar.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Qvanti hjälper restauranger och hotell att förbättra sin driftsekonomi samt öka lönsamheten i inköpen. Nu förstärks verksamheten av Niclas Yngvesson från restaurang Bhoga.
Twittra det här

Citat

Qvanti har en tillväxtplan med utvecklingsmöjligheter som lockar. Genom att driva en egen restaurang under flera år har jag byggt upp ett nätverk av leverantörer samt fått stor erfarenhet kring prissättning och nyckeltal. Det är kunskaper som jag kan bidra med för att öka lönsamheten hos Qvantis kunder och dess samarbetspartners.
Niclas Yngvesson, ny verksamhetsutvecklare på Qvanti
– Qvanti växer snabbt och vi har ett stort rekryteringsbehov. Det gäller både i Stockholm och i Göteborg där vi fått flera nya kunder. Niclas Yngvesson blir ett starkt tillskott till Göteborgsregionen genom sin långa restaurangerfarenhet inom både projektledning och administration.
Christian Kirchner, COO på Qvanti