2015 års produktion uppgick till 583,5 GWh

Bättre vindar än normalt under året resulterade i en elproduktion om 583,5 GWh (314,7 GWh), vilket ligger drygt 10% över förväntan. 

Under 2015 har parkerna kunnat hålla en hög tillgänglighet på närmare 98%. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Britta Ersman, IR Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Lars Larsson, COO
Tel. +46 (0) 703-87 77 07, E-mail; lars.larsson@rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar