Delårsrapport januari-mars 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser under första kvartalet, 2015-01-01 – 2015-03-31

 • Produktionen för första kvartalet uppgick till 174 693 MWh (77 054 MWh)
 • Nettoomsättningen uppgick till 80 151 tkr (39 660) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 60 848 tkr (31 101) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 494 tkr (18 301) tkr
 • Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 486 (518) kr/MWh,
  varav el 299 (321) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 187 (197) kr/MWh

Första kvartalet januari-mars 2015

 • Produktionen från koncernens vindparker under januari-mars uppgick till 174 693 (77 054) MWh.
 • Nettoomsättningen uppgick till 80 151 (39 660) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 60 848 (31 101) tkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 494 (18 301) tkr.
 • Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 486 (518) kr/MWh, varav el 299 (321) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 187 (197) kr/MWh.
 • Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 24 354 (12 800) tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12 627 (5 756) tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Rabbalshede Kraft har anställt Britta Ersman som Finans- och IR-chef samt Lars Larsson som Operativ chef. Britta Ersman och Lars Larsson tillträder sina tjänster på Rabbalshede Kraft under juli respektive juni månad 2015 och kommer båda att ingå i bolagets ledningsgrupp. Bolagsledningen kommer att utgöras av Thomas Linnard (VD), Britta Ersman (Finans- och IR-chef), Fredrik Samuelsson (Ekonomichef), Lars Larsson (Operativ chef) samt Peter Bjelkengren (Bygg- och Inköpschef).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Linnard, VD                      
Tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703-01 20 49
fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon +46 (0) 525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Sedan Rabbalshede Kraft bildades 2005 har 95 vindkraftverk driftsatts varav 71 vindkraftverk inom åtta vindparker förvaltas i egen regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, bolaget har runt 250 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera