Finanschef Kent Söderström lämnar Rabbalshede Kraft AB

Finanschef Kent Söderström lämnar Rabbalshede Kraft till sommaren 2012.
Kent Söderström tillträdde som finanschef i juni 2009 för att bygga upp bolagets ekonomi- och corporate finance funktioner, elhandelsrutiner och externa informationsgivning. Han har också lett arbetet med att göra Rabbalshede Kraft börsfähigt för att möta kraven på en börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm. 

”Under tre år har Kent Söderström framgångsrikt byggt upp ekonomi-, finans- och informationsfunktioner som motsvarar de mycket högt ställda krav som en börsnotering kräver. Rabbalshede Kraft har idag en både stark projektportfölj och en kvalificerad organisation. Det är en solid grund för en fortsatt expansion men på grund av det ovissa börsklimatet går det inte att förutse när bolaget kan ansöka om en notering”, säger Thomas Linnard, VD för Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Linnard, VD Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 706-100 120 , E-mail; thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Om Rabbalshede Kraft AB
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med fyra vindparker i drift, en park under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Målet är att fram till 2015 driftsätta 250 verk vilket motsvarar en produktionskapacitet på cirka 1,5 TWh per år. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NADAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar