Kommuniké från extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) höll tidigare idag den 16 november 2015 en extra bolagsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. 

På bolagsstämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet och att ändra bolagsordningen för att därigenom ändra aktiens kvotvärde från 10 kr till 6 kr samt att ge styrelsen ett bemyndigande att kunna besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Protokollet från bolagsstämman samt mer information om besluten finns att tillgå på bolagets hemsida www.rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar