Produktionen för april 2018 uppgick till 58,1 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 58,1 GWh elenergi under april månad, varav 39,6 GWh från egna och 18,5 GWh från samägda parker. Produktionen ligger runt 5 procent över förväntan. Tillgängligheten har legat över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar
178 vindkraftverk (449 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (183 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 178 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.
Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar