Rabbalshede Kraft anställer Finans- och IR-chef samt Operativ chef

Rabbalshede Kraft har anställt Britta Ersman som Finans- och IR-chef samt Lars Larsson som Operativ chef.

Som Finans- och IR-chef kommer Britta Ersman bland annat att ansvara för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering samt bolagets informationsgivning till aktieägare och kapitalmarknad. Rabbalshede Kraft är publikt och lämnar, precis som ett börsnoterat bolag, ekonomiska rapporter varje kvartal för att marknaden ska kunna följa bolagets utveckling. Britta Ersman har över 10 års erfarenhet av kapitalförvaltning och en bakgrund från Andra AP-fonden där hon har arbetat som chef för Private Equity.

Lars Larsson kommer som Operativ chef att ta ett samlat grepp om bolagets operativa verksamhet. Tyngdpunkten kommer att vara på att säkerställa utvecklingen av existerande vindparksprojekt i bolagets projektportfölj och utvecklingen av nya vindparker samt försäljning av vindkraftsprojekt. Lars Larsson har en bred bakgrund inom energibranschen och kommer senast från en befattning som försäljningschef på Göteborg Energi samt VD på Partille Energi och Ale Fjärrvärme.

”Vi är glada att välkomna Britta Ersman och Lars Larsson till Rabbalshede Kraft. Rekryteringarna är ett led i bolagets breddade strategi att sälja nyckelfärdiga projekt till externa investerare där vi också kan svara för service när vindparkerna är i drift. Bolaget fortsätter på den inslagna vägen där optimering av befintliga vindparker och framtida vindparker gör det möjligt att leverera förnybar el till successivt allt lägre kostnader” säger Thomas Linnard, VD för Rabbalshede Kraft.

Britta Ersman och Lars Larsson tillträder sina tjänster på Rabbalshede Kraft under juli respektive juni månad 2015 och kommer båda att ingå i bolagets ledningsgrupp. Bolagsledningen kommer att utgöras av Thomas Linnard (VD), Britta Ersman (Finans- och IR-chef), Fredrik Samuelsson (Ekonomichef), Lars Larsson (Operativ chef) samt Peter Bjelkengren (Bygg- och Inköpschef).

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Sedan Rabbalshede Kraft bildades 2005 har 95 vindkraftverk driftsatts varav 71 vindkraftverk inom åtta vindparker förvaltas i egen regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har runt 250 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar