Rabbalshede Kraft har beviljats bygglov för projekt Töftedalsfjället

Projektet omfattar 25 vindkraftverk vid Töftedalsfjället och Lianeåsen i Dals Eds kommun. Ansökan lämnades in sommaren 2007. Ett gott samarbete och ett stort intresse från Dals Eds kommun har bidragit till en relativt kort handläggningstid. Länsstyrelsen har tidigare i år också beviljat miljötillstånd för verksamheten.

Nu förbereds byggstart och driftsättning av verken är planerad till år 2010. Vindkraftverken kommer ha 100 meter höga torn och rotordiametern 90-100 meter. De 25 vindkraftverken beräknas tillsammans producera 150 GWh, vilket motsvarar 2,4 gånger kommunens egen elförbrukning (61 GWh år 2006 enligt SCB).

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar