Rabbalshede Kraft publicerar årsredovisning för 2011

Rabbalshede Kraft publicerar idag årsredovisningen för 2011 på www.rabbalshedekraft.se

Tryckt version kommer att distribueras till de aktieägare som så önskat inom kort och kan även beställas via e-post; info@rabbalshedekraft.se

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD                      
Tel. 46 (0) 525 - 197 11, 46 (0) 706 100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Kent Söderström, Finanschef
Tel. 46 (0) 525-197 13, 46 (0) 733 307 280
kent.soderstrom@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon 0525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Om Rabbalshede Kraft AB
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med fyra vindparker i drift, en park under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NADAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar