Rabbalshede Kraft redo för tillväxt

Rabbalshede Kraft är glada att meddela att vi nu är redo för en ny fas med tillväxt. Rabbalshede Kraft har tillsammans med Swedbank inrättat en ny lånestruktur som skapar en stabil bas för bolaget framöver.

I och med refinansieringen har vi slutfört en period med fokus på intern konsolidering och är nu redo för tillväxt.

Rabbalshede Kraft driftar 170 vindkraftverk från Bleikevare i Dorotea till Kulltorp i Småland. Verken har en beräknad årlig produktion på 1 203 GWh, vilket motsvara elförbrukningen för drygt 100 000 villor

”Det känns väldigt bra att bolaget har en sund och stabil finansiell situation, vi är nu redo för nästa steg och kommer lägga fokus på att skapa tillväxt och ta en ledande roll inom förnybart i norden”, Mads Miltersen, vd, Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail;
britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar