Rabbalshede Kraft tecknar förvaltningsavtal med PWP

Rabbalshede Kraft har tecknat ett fyraårigt förvaltningsavtal med Power Wind Partners (PWP) om att förvalta deras vindkraftsparker.

Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning och driftövervakning för PWP:s 47 vindkraftsverk.

PWP har idag ett bestånd som består av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen ca. 250 GWh el.

”Vi är glada över att i hård konkurrens få detta förtroende från PWP och ser fram emot ett långt samarbete. Avtalet är ett led i Rabbalshede strategi att förutom att driva egna parker även erbjuda service åt andra aktörer på marknaden” säger Thomas Linnard, VD för Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, IR Rabbalshede Kraft
Tel.
+46 (0) 702-79 79 43, britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Tord Östlund, VD Power Wind Partners AB
Tel.
+46 (0) 730-78 28 06, tord@powerwindpartners.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar