Anneli Wikner provar på räddningstjänsten

Den 8 mars, den internationella kvinnodagen är det prova på dag för kvinnor på räddningstjänsten. Perfekt för Sundsvalls tf. kommundirektör Anneli Wikner, som passar på att vara med.
- Det är med skräckblandad förtjusning och med fjärilar i magen som jag gör ett prova på dygn hos räddningstjänsten. Jag är övertygad om att det kommer att bli ett lärorikt och spännande dygn, säger Anneli Wikner. 

Det blir ett späckat dygn för kommundirektören, som kommer att följa Räddningstjänstens under ett dygn. Från 07:30 onsdagen 8 mars till 07:30 på torsdag morgon den 9 mars. Innan Anneli beger sig till MRF:s Skyddscenter, (räddningstjänstens övningsområde vid Fillan) för att medverka på prova-på-dagen för kvinnor kommer hon att få information från räddningstjänstens avdelningar om både förebyggande och operativ verksamhet. 

Under prova-på-dagen övas det allt från rökdykning, trafikolycka till brand i kläder. 
Prova på dagen för kvinnor är ett årligt återkommande arrangemang och lockar kvinnor i skiftande åldrar. 

Syftet med dagen är att fånga upp kvinnor och få dem intresserade av att arbeta inom räddningstjänsten. För Anneli handlar det så klart om att få en bättre insyn och kunskap om Räddningstjänstens verksamhet.

- Givetvis ska Anneli få möjlighet att åka ut på de larm som kommer under dygnet, i första hand genom att åka ut med tjänstgörande Insatsledare, säger Tomas Öhrn, räddningschef.

*MRF= Medelpads Räddningstjänstförbund

Kontakt: Anneli Wikner 060-191445

Presskontakt
Kommunikatör/Informatör
jens.persson@sundsvall.se

Om oss

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Kontakt

Prenumerera

Multimedia

Multimedia