Information gällande rådande eldningsförbud

Eldningsförbudet tillåter endast grillning på egen tomt. Ingen annan form av eldning är tillåtet!

Bakgrund & sammanfattning

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) uppmanade under förmiddagen i onsdags den 25/7 samtliga Sveriges kommuner och län att inför totalt eldningsförbud med anledning av den extrema torkan och den skogsbrandrisk som föreligger. MSB skrev också i sin uppmaning att lokala variationer kan motivera ett annat beslut.

Med anledning av ovanstående hölls ett möte kl 13:00 samma dag. På detta möte togs ett gemensamt beslut mellan länets räddningstjänster (Medelpad, Höga Kusten-Ådalen & Örnsköldsvik), Länsstyrelsen Västernorrland samt Polismyndigheten att det eldningsförbud som infördes 2 juni och som skärptes den 10 juli fortsatt kvarstår.

Det betyder att det fortsättningsvis är tillåtet att grilla i en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget. Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs och behörigt avstånd till skog. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Motivering till beslutet:

Motiveringen till beslutet baseras på rådande väderprognoser och brandriskvärden för länet. Det finns heller inga rapporterade händelser som styrker att skogsbrand startat på grund av grillning på egen tomtmark. De skogsbränder som startat i vårt förbund och vårt närområde senaste tiden är orsakade av blixtnedslag.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Informera och berätta om att det är eldningsförbud. Får du ingen respons så ta hjälp av polisen genom att ringa 112 eller 114 14 beroende hur akut det är.

Har du ytterligare frågor eller funderingar?

Se Länsstyrelsens sammanställda information med frågor och svar (FAQ), se länk nedan, alternativt kontakta oss!

Länsstyrelsens FAQ - https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/nyheter-och-press/nyheter---vasternorrland/2018-07-18-fragor-och-svar-om-eldningsforbudet-i-vasternorrlands-lan.html

Om oss

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Vår vision är ett tryggare samhälle.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media