Övning i oljehamnen

Övning! Brand i oljecistern

Idag övar vi organisation och utrustning på Sundsvalls oljehamn. Utrustning från Släckmedelscentralen och räddningstjänsten används mot en fiktiv cisternbrand i en dieselcistern. Kylning pågår av intilliggande cisterner. Styrkor från Sundsvall, Timrå, Njurunda, Söråker och Alnö deltar//Inre befäl

Om oss

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Kontakt

Prenumerera