Anmälan om eventuellt miljöbrott

Räddningstjänsten Storgöteborg har idag gjort en anmälan till polisen om misstänkt miljöbrott.

Detta sedan det kommit till ledningens kännedom att det finns ett område med schaktmassor – med okänt innehåll – vid räddningstjänstens övningsanläggning på Färjenäs, nära brofästet till Älvsborgsbron. Schaktmassorna härrör från grävarbeten i området för ett antal år sedan och det finns anledning att misstänka att de innehåller miljöfarliga ämnen.

-  Vi kan konstatera att vi inte hanterat detta på rätt sätt, både vad gäller hur vi grävt upp schaktmassorna men också hur vi placerat massorna på området. Vi har inte haft tillstånd att hantera materialet så som det har hanterats, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Eftersom schaktmassorna, liksom en del annat material, placerats medvetet vid brofästet vill RSG att händelsen utreds ordentligt, eftersom detta kan vara ett eventuellt brott mot miljölagen.

-  Det positiva är att vi faktiskt fått vetskap om detta och nu har möjlighet att vidta rätt åtgärder, säger Lars Klevensparr.

 För mer information kontakta: Presskontakt Anna Dyne 031-335 27 58

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera