Brand i byggnad, Övre Husargatan 26.

Räddnigstjänsten Storgöteborg Larmades kl. 02:30 till en fastighetsbrand på Övre Husargatan 26. Branden är nu släckt och efterkontroll pågår.

Räddningstjänsten Storgöteborg fick larmet om fastighetsbrand på Övre Husargatan kl. 02:30. Branden startade i en affärsverksamhet i markplan med rökspridning till intilliggande lokaler, trapphus och vind. Räddningstjänsten har haft ca 30 personer från sex stationer insatta i händelsen. Boende har evakuerats från den drabbade fastigheten med hjälp av polis. Branden är nu släckt, röken är ventilerad och en mindre styrka från räddningstjänsten kommer att finnas kvar för kontroll. Representanter från fastighetsägaren samt Restvärdeledare finns på plats för att hantera de rökskador som har uppstått bistå de drabbade hyresgästerna.

Hans Trengereid/Stabschef 

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera