Brand i flerfamiljs hus i Sävedalen

RSG larmades vid 16 tiden till en brand i flerfamiljshus i Röliden Sävedalen. Branden har troligen startat i källaren och spridit sig till trapphus och även påverkat några  lägenheter ovan källaren. Branden är nu släckt men räddningstjänsten är kvar för kontroll av eventuell brand och värmespridning i fastighetens konstruktion.Enligt rapporter från platsen är några personer påverkade av rökspridningen och kontrolleras av ambulanspersonal, ännu oklart om dessa behöver uppsöka sjukvård. Delar av fastigheten är påverkade av brand och rökskador, dess omfattning håller nu på att kontrolleras. RSG skickade initialt personal och enheter från 4 brandstationer inklusive ledningsresurser, ca 30 räddningspersonal. RSG beräknar att vara kvar på platsen ett antal timmar för kontroll och efterbevakning.

Stabschef Bosse Andersson RSG.

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera