Brand i lagerlokal Backa

 

RSG larmade flera enheter till en brand i en större lagerlokal i Backa. Lokalen är tom i väntan på eventuell rivning enligt ägarens uppgifter. Pga lokalens storlek och oklara uppgifter om det fanns personer kvar i byggnaden, larmades flera enheter och ledningsresurser till Insatsen, totalt ca 10 enheter plus ledningsenheter ca 30 räddningspersonal. Initialbranden är nu släckt och begränsad inom byggnaden,  men personal finns kvar för att kontrollera eventuell ytterligare värmespridning i konstruktionen. Det finns i nuläget inga rapporter om personskador i samband med insatsen. Ägaren har representanter på plats. RSG beräknar att kunna påbörja en avveckling av resurser inom kort. Ytterligare efterbevakningsbehov sker i samråd med ägarrepresentanter på plats.

Stabschef Bosse Andersson

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera