Brand på sopstation, Marieholmsgatan i Göteborg.

Idag klockan 11.45 fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i en sopstation på Marieholmsgatan i Göteborg. Branden är i nuläget begränsad till en femton gånger femton meter stor hög med avfall. Vi är på plats med personal från två brandstationer ca 20 personer samt ledningsenhet. Den här typen av bränder är vanligtvis svårsläckta vilket gör det svårt för oss att lämna en prognos när släckningsarbetet kan vara avslutat. Periodvis kan röken upplevas besvärande, upplever man detta så gå inomhus och stäng fönster och ventilation.

Hans Trengereid, Stabschef

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera