Explosion Majorna

Efter en explosion i Majorna larmades räddningstjänsten i stor GBG till platsen ihop med polis och ambulans sjukvården. Polisen har kallat tekniker till platsen för att utreda händelsen.

RSG larmade initialt enheter från 3 stationer. Framme på platsen konstaterades att det skett en explosion vid entren till ingången. I nuläget finns inga uppgifter om person skador. Räddningstjänsten bistår polisen med att kontrollera och säkerställa de boende i anslutning till trapphuset. Ingen brand har konstaterats på platsen. Polisen har tillkallat tekniker för att undersöka orsaker för den inträffade händelsen. RSG har avvecklat sina enheter efter hand, polisen väntas snart ta över fortsatt hantering. 

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera