Extremt stor risk för gräs- och skogsbrand- Fortsatt eldningsförbud i Räddningstjänsten Storgöteborgs område

Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg har, under helgen, släckt ett flertal bränder i terrängen och det brinner fortfarande på flertalet ställen i Sverige.

- Skogsbränder tarvar stora resurser och det gör att våra normala förmågor för att rädda liv egendom och miljö blir begränsade, säger Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Vi har haft en lång period av soligt och varmt väder och den fukt som normalt sett finns i undervegetationen är i stort sett försvunnen. En gnista ifrån en grill, en cigarettfimp eller ett arbetsfordon kan vara förödande. Förhållandena i marken och i luften börjar närma sig kritiska nivåer. Bränder i sådant här torrt väder blir ofta häftiga och får en snabb spridning.

Sedan 22 maj gäller eldningsförbud i Räddningstjänsten Storgöteborgs medlemskommuner Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum och Mölndal.

- Eldningsförbud betyder bland annat att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Stor försiktighet ska iakttas även vid tillåten grillning. Det är fortfarande tillåtet att använda iordningställda grillar. Det är inte förbjudet att använda engångsgrillar, men vi vill vädja till allmänheten att inte använda sådana nu, givet det ansträngda läget, säger Lennart Liljeroth.

FAKTA OM ELDNINGSFÖRBUD INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

 • Du får inte göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.
 • Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och i iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
 • Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.
 • Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.
 • Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.
 • Den som grillar har ansvar för hanteringen.
 • Om du upptäcker en brand, ring 112.

Läs mer om eldningsförbudet här: http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/pa-fritiden/elda-utomhus/eldningsforbud/

Frågor och svar om grillning under eldningsförbudet: http://www.rsgbg.se/nyheter/2018/fragor-och-svar-kring-grillning-under-eldningsforbudet/

Kontaktperson: Jenny Rohdin, Kommunikatör 070-1609777

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera