Fortsatt eldningsförbud i Storgöteborg

Inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område gäller fortfarande det eldningsförbud som fattades den 22 maj av kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum och Mölndal.

Eldningsförbudet kommer att gälla under midsommarhelgen och en ny bedömning görs i början av nästa vecka.

-          Det regn som kommit de senaste dagarna har hjälp till att fukta det övre jordlagret, men djupare ner är det ännu mycket torrt, berättar Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap

Väderprognosen visar dessutom att det blir en blåsig period, vilket också bidrar till att det snabbt torkar upp och att risken för brandspridning ökar.

-          Även om regnet har gjort en viss nytta, så måste vi mana till fortsatt försiktighet och respektera det eldningsförbud som råder, säger Kristina Lindfeldt.

Detta gäller vid eldningsförbud inom Räddningstjänsten Storgöteborg:
Du får inte göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och i iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.

Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.

Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Presskontakt: Anna Dyne tfn 031-335 27 58

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera