Inte tillräckligt med regn för att häva eldningsförbudet

Det 22 maj tog kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg beslut om eldningsförbud i Göteborg, Härryda, Partille, Kungsbacka, Mölndals och Lerums kommuner. Sedan dess har brandrisken stigit för varje dag till extrema värden i skog och mark.

- Ett efterlängtat regn har fallit över vårt område och vi väntar ytterligare regn i veckan. Dessvärre är det inte är tillräckligt med nederbörd för att vi ska kunna säga att faran för bränder i skog och mark är över, säger Erik Cedergårdh, räddningschef i beredskap.

Det är fortsatt mycket torrt djupt ner i marken, så det regn som nu kommit, torkar snabbt upp. Det krävs mycket mer nederbörd över längre tid för att brandrisken ska minska. Räddningstjänsten åker dagligen på bränder i terrängen. Tack vare att bränderna upptäckts tidigt har de kunnat släckas.

- Skogsbrandflyget flyger fortsatt och även om det just idag är något lägre värden för brandrisk så ökar det igen på tisdag och onsdag, säger Erik Cedergårdh

Eldningsförbudet kvarstår vilket innebär att det är förbjudet att elda utomhus så läge förbudet råder. I förbudet undantas grillning i till exempel klotgrill på din egen tomt. Även engångsgrillar undantas under förutsättning att de placeras på obrännbart underlag, till exempel asfalt eller grus. Du får inte grilla direkt på marken med en engångsgrill, även om du använder ställningen som medföljer grillen.

-  Vi vill mana till stor försiktighet och uppmärksamhet om du ser något som kan vara en brandrisk. Ser du en misstänkt brand – ring 112. Om du vill veta om eldningsförbudet ännu gäller, kan du ringa Räddningstjänsten Storgöteborg telefonsvarare 031-335 29 80, säger Erik Cedergårdh

Presskontakt: Anna Dyne tfn 031-335 27 58

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera