Kraftigt regnoväder över Göteborg orsakade många larm

Från klockan 16 har kraftiga regn- och hagelskurar skapat stora problem med översvämningar i ett område kring Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har tagit emot ett sextiotal larm om översvämmade fastigheter. Även fordon har fastnat vid översvämmade vägar och viadukter. Partille kommun och stadsdelen Lundby på Hisingen har varit särskilt hårt drabbade. Bland annat har köpcentrat Allum i Partille fått omfattande skador på grund av de stora regnmängderna.

RSG arbetar löpande med att hantera de händelser som kommit in. Klockan 19.30 har vi fortfarande ett 10-tal räddningsfordon (ca 40 brandmän) ute och hanterar dessa händelser. Detta arbete kommer att fortsätta under kvällen.

Stabschef Anders Gärdhage

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera