Lägenhetsbrand Frölunda

RSG har larmat ett antal räddningsenheter och ledningsresurser till en lägenhetsbrand på Grevegårdsvägen.

Branden startade troligen i köksdelen med viss rökspridning ut i trapphuset. Brandorsaken är i nuläget oklar. Branden är släckt men RSG har kvar ett antal enheter för bevakning och kontroll av eventuell  rök och värmespridning samt har även kontakt med fastighetsägare. Rapporter från platsen säger att det i nuläget inte finns några personskador. RSG larmade initialt fem enheter samt ledningsresurser till platsen totalt ca 25 räddningspersonal. RSG kommer troligen vara kvar några timmar för efterkontroll.

RSG Stabschef/ Bosse Andersson

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera