Lägenhetsbrand Kungshöjd

Räddningstjänsten Stor GBG larmades till en lägenhetsbrand på Kungshöjd kl 09.32 idag. Branden är släckt och efterkontroller och rökevakuering pågår.

Initialt larmades styrkor från 3 brandstationer samt ledningsenheter och tekniskt stöd. Branden är släckt och fastighetsägare är kontaktad. Inga kända personskador är i nuläget inrapporterade. RSG är kvar på plats för efterkontroller av eventuell värme eller rökspridning. Beslut kommer att tas inom kort om det behövs mer övervakning, troligen kommer RSG att aveckla resurser succesivt.

Operativ Stabschef/  Bosse Andersson

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 780 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera